jönköpingsdagen 2019

15 januari 2019

Kulturhuset Spira Jönköping

Tema: Så bygger vi Jönköping med sikte på 2030

Jönköpingsdagen

En mötesplats kring Jönköpings framtida utveckling

Jönköping är en kommun i expansion. Här finns plats för företagande, möjligheter och utveckling. De planerade stambanorna för höghastighetståg skapar ytterligare möjligheter.

Forskning visar att tillväxt bäst skapas genom ett nära samarbete mellan näringsliv och kommun.

Jönköping har förutsättningar att de närmaste åren få en tillväxt som matchar att vara den fjärde starkaste tillväxtregionen i landet. Fastighetsägarna och Sveriges Byggindustrier har sett ett behov att skapa ett forum för näringsliv, bygg-, fastighetsbranschen och Jönköpings kommun där man tillsammans diskuterar hur Jönköping ska utvecklas med sikte på mer än 150 000 invånare år 2030.

200 - fa_logo_rgb_90x30
200 - 12_BI_Blue_Stor
200 - logo-jonkopings-kommun-532x140
200 - astrand-PR-logo-sv

Bilder från dagen

Jönköpingsdagen 2019

Medverkande

Helena Jonsson

Landshövding i Jönköpings län. Ny landshövding sedan knappt ett år.

Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna.

Göran Cars

Göran Cars är professor i samhällsplanering och miljö vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH i Stockholm.

Hans professionella intresse är riktat mot stadsutveckling och samspelet mellan stadsplanering och utvecklandet av stadskvaliteter.

Sedan januari 2013 är han verksam i Kiruna kommun som projektledare för den nya stad som ska byggas, då Kiruna stadsgruva expanderar.

Maria Pleiborn

Maria Pleiborn, demograf, senior rådgivare och expert bostadsmarknad, WSP. Maria Pleiborn har lång erfarenhet av analyser kring bostadsmarknadens utveckling, med betoning på relationen mellan befolkning och bostäder.

Maria är en flitig twittrare under hashtaggen #bopol och medverkar mycket i den bostadspolitiska debatten på genom artiklar och krönikor, @MariaPleiborn.

Reinhold Lennebo

Reinhold Lennebo, utbildad veterinär som arbetat många år som VD i mediebranschen, samt även som VD för LRF.

Är sedan 2009 VD för Fastighetsägarna och tycker att det är en stor förmån att få arbeta i en bransch som betyder så mycket för samhällets utveckling och struktur.

Katarina Bröms

Katarina Bröms är stadsbyggnadsdirektör och chef för stadsbyggnadskontoret.

Hon är utbildad i fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH och har arbetat med fastighetsfrågor inom Fastighetsägarna. NAI Swefa, Landstingsfastigheter m.fl.

Bengt Mattias Carlsson

Bengt Mattias Carlsson är stadsarkitekt i Jönköping med förflutet som arkitekt i eget företag.

Ser det som en stor utmaning att arbeta med tredje steget av stadsbyggnadsvisonen. Istället för att dela upp verksamheter behöver blandstaden utvecklas. Jönköping behöver utveckla en vassare lokal stadsbyggnadskultur.

Stefan Attefall

Rådgivare och tidigare bostadsminister.

Christina Lindbäck

Christina Lindbäck är Senior Vice President för Corporate Sustainability för NCC-koncernen. Hon ansvarar för det strategiska arbetet med hållbarhetsfrågor i NCC-koncernen.

Hon är också styrelseordförande i Miljömärkning Sverige AB som förvaltar Svanen och EU Ecolabel, EU-blomman. Christina är också medlem i regeringens råd för utveckling av smarta städer.

Emil Flodin

Emil Flodin är utbildad civilingenjör inom samhällsbyggnad och jobbar med analys och statistik på Sveriges Byggindustrier.

Anna Broman

Anna Broman är nationalekonom och arbetar med bostadsfrågor på Sveriges Byggindustrier.

Johanna Donker

Moderator för Jönköpingsdagen

Mona Forsberg (s)

Kommunalråd, Jönköping kommun

Anders Samuelsson (c)

Stadsbyggnadsnämndens ordförande, Jönköping kommun

Sven Rydell

Näringslivschef, Jönköpings kommun

Peder Karlén

Regionchef, P&E Fastighetspartner Jönköping

Mattias Carlsson

Ordförande Sveriges Byggindustrier Jönköping , VD Blue Wall Construction

Partners

Program

09.00 Registrering – kaffe
09.30 Välkommen
Mattias Carlsson ordf. BI Jönköping

Dagens moderator Johanna Donker

Inledning Helena Jonsson, landshövding

Hur påverkas bygg- och bostadspolitiken av valresultatet och regeringsbildningen?
Vilka reformer kan vi förvänta oss?
Stefan Attefall,  rådgivare, tidigare bostadsminister

10.20 Fika

10.50 Hållbarhet i bygg- och fastighetsbranschen – vad krävs ur olika perspektiv?
Reinhold  Lennebo,VD Fastighetsägarna
Maria Pleiborn, Expert, WSP
Christina Lindbäck, Hållbarhetschef NCC

Hur hett är Jönköping? En jämförelse med andra kommuner.
Anna Broman, Bostadspolitisk Expert, Sveriges Byggindustrier
Emil Flodin ,Analytiker , Sveriges Byggindustrier

12.15 Lunch

13.15 Framgångsfaktorer för stadsutveckling – Så har vi arbetat med att bygga en ny stad i Kiruna
Göran Cars, Professor KTH, Projektledare Kiruna kommun

Jönköping med sikte på 2030. Hur utvecklar vi Stadsbyggnadsvisionen
Katarina Bröms, Stadsbyggnadsdirektör, Jönköpings kommun
Bengt-Mattias Carlsson, Stadsarkitekt Jönköpings kommun

14.45 Fika

15.15 Hur utvecklar vi Jönköping med sikte på 2030? Vad kan olika aktörer bidra med och hur kan samspelet kommun näringsliv utvecklas? Helena Jonsson landshövding, Mattias Carlsson BI, Peder Karle´n Regionchef, P&E Fastighetspartner
Anders Samuelsson c , stadsbyggnadsnämndens ordförande
Mona Forsberg S , kommunalråd med ansvar för stadsbyggnadsfrågor
Sven Rydell, Näringslivschef
Diskussionen leds av Dhan Åstrand, PR-konsult

16.15 Avslutning
Mattias Peterson Fastighetsägarna

Har du några frågor går det bra att kontakta projektledare Dhan Åstrand, info@astrandpr.se, tel. 070-5556227

Copyright © Jönköpingsdagen - All rights Reserved 2019