jönköpingsdagen 2022

25 april 2022
Kulturhuset, Spira

Välkommen till Jönköpingsdagen den 25 april på kulturhuset Spira. Den självklara mötesplatsen för dig som vill veta mer, bli inspirerad och diskutera Jönköpings framtida utbyggnad.

Som framgår av deltagarförteckningen nedan så är det, även detta år stort intresse för dagen.

Jönköpingsdagen är en mötesplats som fokuserar på Jönköpings framtida utveckling och belyser områden som påverkar byggande, tillväxt och investeringar. Där du kan träffa branschkollegor, tjänstemän och politiker och knyta kontakter och kanske initiera nya affärer! Dagen vänder sig till fastighetsägare, byggentreprenörer, konsulter, arkitekter, politiker och tjänstemän med flera som är engagerade i hur Jönköping ska byggas i framtiden.

Även och restriktionerna kring Covid 19 är borttagna kommer vi att kunna erbjuda lokaler på Spira med möjlighet till social distans.

Bilder från Jönköpingsdagen 2022

Jönköpingsdagen 2022

Medverkande

Susanne Spector

Chefsanalytiker Nordea

Ekonomin i Sverige och världen efter pandemin och kriget i Ukraina med inblick i bostadsmarknaden och utsikterna för vår region.

Susanne Spector är chefsanalytiker på Nordea och en prisbelönt nationalekonom. Hennes huvudfokus är svensk ekonomi, särskilt arbetsmarknad och bostadsmarknad och dess implikationer för Riksbanken. Hon ansvarar också för Nordeas Regionala Utsikter – Sveriges enda heltäckande regionala konjunkturrapport. Susanne har även en doktorsexamen i nationalekonomi från Uppsala Universitet.

Göran Cars

Professor i samhällsbyggnad KTH

Hur lönsamma är infrastruktursatsningar och då särskilt nya stambanor för tåg? Var ska ny järnvägsstation byggas?

Professor i samhällsbyggnad Kungliga Tekniska högskolan. Ledamot av Ingengörsvetenskapsakademin. Hans professionella intresse är riktat mot stadsutveckling och samspelet mellan stadsplanering och infrastrukturutveckling. Ett särskilt intresse är riktat mot samspelet mellan olika aktörer i planeringsprocessen. 

Arbetat med en utvecklingsplan  i Kirunaför den nya stad som ska byggas, när den existerande måste avvecklas på grund av expansionen av Kirunagruvan.

Arbetar med ekonomin kring infrastruktursatsningar.

Fridolf Eskilsson

VD Jönköpings energi , ordförande i energiföretagen Sverige

Vad betyder elektrifieringen  för Jönköping och samhällsbygget?

Vd , Jönköpings energi samt ordförande i Energiföretagen Sverige

Mona Forsberg

Kommunalråd (s) , Jönköpings kommun

Vad vill partierna inför valet avseende Jönköpings utbyggnad?

Kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor i Jönköpings kommun,Ordförande i samhälls- byggnadsutskottet.

Peter Jutterström

Oppositions kommunalråd (m), Jönköpings kommun

Vad vill partierna inför valet avseende Jönköpings utbyggnad?

Oppositionskommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor i Jönköpings kommun.

Ann-Marie Nilsson

Kommunstyrelsens ordförande (c), Jönköpings kommun

Inleder dagen under rubriken ” Jönköping en hållbar tillväxtkommun”

Kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen och dess ledningsutskott.

Julia Sandwall

Avdelningschef för Kultur och bibliotek, Jönköping

Medverkar i diskussion om Jönköpings city – ett levande regionalt centrum i förändring.
 
Julia har en bred erfarenhet som projektledare inom kulturområdet.
 
Utsågs 2016 till årets Jönköpingsbo.

Filip Elland

Hållbarhetschef Castellum

Filip Elland är hållbarhetschef för ett av Nordens största fastighetsbolag, Castellum . Nyligen utsedd till ”årets person i hållbart samhällsbyggande” av Sweden green building Council.

Filip är utbildad civilingenjör inom Väg och Vattenbyggnad från Lunds Tekniska Högskola. Utöver sin roll på Castellum är Filip också styrelseledamot i Byggvarubedömningen, ordförande i SGBC Kvalitetsråd samt ledamot i EPRA Sustainability Committee och GRESB Benchmark Committee. 

Stefan Lind

Chef för arbetet med utbyggnadsstrategi samt översiktsplan Jönköpings kommun

Hur går arbetet med kommunens utbyggnadsstrategi och översiktsplan mot 200 000 invånare? Hur ska utbyggnaden av Jönköpings ske?

Chef för arbetet med utbyggnadsstrategi samt översiktsplan Jönköpings kommun

Bengt Mattias Carlsson

Stadsarkitekt Jönköpings kommun

Medverkar i samtal om Jönköping- City – ett levande regionalt centrum i förändring

Stadsarkitekt Jönköpings kommun. Arbetar med en arkitekturstrategi för Jönköping.

Anders Samuelsson

Ordförande i stadsbyggnadsnämnden (c )

Vad vill partierna inför valet avseende Jönköpings utbyggnad?

Ordförande i stadsbyggnadsnämnden

Johan Wangström

Moderator för Jönköpingsdagen

Johan Wangström är en erfaren programledare och moderator med journalistisk bakgrund inom bland annat Sveriges Radios Ekot. 

Han har varit verksam som lokal reporter i Jönköping men också som utrikeskorrespondent i New York. 

Efter många år bor han åter i hemstaden. Utvecklingen av byggande, näringsliv och trivsel i kommunen är ett stort intresse som han gärna ställer frågor om.

Ola Månsson

Vd Installatörsföretagen

Installatörsföretagen ny medarrangör presenteras av Ola Månsson

Annike Thorén

Regionchef PEAB Bostad

Medverkar i diskussion om Jönköpings city – ett levande regionalt centrum i förändring.
Annike är civilingenjör väg- och vatten Chalmers,
 
Har genom åren jobbat med fastighetsutveckling på entreprenad-, förvaltar- och utvecklingssidan.

Ulrika Malmsten-Persson

Hållbarhetschef HSB Göta

Medverkar i samtal kring hållbart byggande och förvaltning.

Mia Adelöf

Kontorschef Byggföretagen Jönköping

Elin Rickardsson

Ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna Jönköping

Martin Bergqvist

Distriktschef Skanska Betong

Hur kan grön betong bidraga till ett mer hållbart byggande ?

Peder Karlen

Ordförande i Jönköping City AB

Hur ser strategin ut för att Jönköpings city ska bli ett ännu mer attraktivt centrum för hela regionen?

Fredrik Bergström

WSP Advisory

Robusta städer. Vad är det och hur klarar sig Jönköping?
 
Fredrik Bergström, Affärsområdeschef , WSP Advisory Omvärldsanalytiker och föreläsare som varit inblandad i mängder med utredningar. Har doktorerat i nationalekonomi och varit vd för handelns utredningsinstitut.

Térèse Kuldkepp

Energi och hållbarhetsstrateg, installatörsföretagen

Talar om energieffektiva installationer

Térèse har arbetat i nio år med energi- och hållbarhetsrelaterade uppdrag inom bygg- och fastighetsbranschen. Hon brinner för att idéer verkligen omsätts till praktisk nytta och ser stora möjligheter för unga i branschen. Térèse arbetar för Installatörsföretagen med den konkreta omställningen till ett klimatsmart samhälle.

Max Eskilsson

Politisk redaktör Jönköpingsposten
Max leder utfrågning av Mona Forsberg, Peter Jutterström och Anders Samuelsson.

Program

08.45
Registrering – kaffe

09.30
Välkommen, Fastighetsägarna, Byggföretagen, Installatörsföretagen

Dagens moderator Johan Wangström

Jönköping en hållbar tillväxtkommun
Ann-Marie Nilsson kommunstyrelsens ordförande Jönköpings kommun

Installatörsföretagens roll för ett hållbart samhällsbygge
Ola Månsson, VD Installatörsföretagen

Ekonomin i Sverige och världen efter pandemin och kriget i Ukraina med inblick i bostadsmarknaden och utsikterna för vår region.
Susanne Spector, Chefsanalytiker Nordea

10.25
FIKA och mingel

10.55
Hållbart byggande och förvaltning

Elektrifiering vad betyder det för Jönköping och samhällsbygget
Fridolf Eskilsson, Ordförande energiföretagen Sverige

Hållbara installationer
Térèse Kuldkepp, Energi och hållbarhetsstrateg Installatörsföretagen

Hållbar fastighetsförvaltning – Våra utmaningar?
Filip Elland, Hållbarhetschef Castellum

Hur når vi målen?
Diskussion med medverkan av inledare samt Ulrika-Malmsten Persson, hållbarhetschef HSB Göta och Martin Bergqvist Skanska Betong.

Hur går arbetet med kommunens utbyggnadsstrategi och översiktsplan mot 200 000 invånare? Hur ska utbyggnaden av Jönköping ske?
Stefan Lind Chef översiktsplan, Jönköpings kommun

12.20
Lunch

13.20
Lönsamma infrastruktursatsningar och stationslägen nya stambanor
Göran Cars, professor samhällsbyggnad, KTH

Jönköpings city – ett levande regionalt centrum i förändring
Inledare Peder Karle´n, Ordförande Jönköping City AB
Samtal om Jönköpings centrum medverkan av:
Julia Sandwall, Kultur Jönköping
Bengt Mattias Karlsson, Stadsarkitekt
Annike Thoren, Peab Projektutveckling

14.30
FIKA och mingel

15.00
Val 2022 – Vad vill politiken med Jönköpings framtida utveckling ?
Mona Forsberg(s) kommunalråd stadsbyggnad, Anders Samuelsson(c) ordförande stadsbyggnadsnämnden, Peter Jutterström(m) kommunalråd stadsbyggnad.
Utfrågning leds av Max Eskilsson, politisk redaktör Jönköpingsposten

Regionernas kamp – ett land i förändring. Hur robusta är våra städer? Hur klarar sig Jönköping?
Fredrik Bergström, Affärsområdeschef, WSP Advisory

Sammanfattning av dagen. Utmaningar för Jönköping?Mia Adelöf Byggföretagen, Elin Rickardsson Fastighetsägarna, Patrik Sandstedt Installatörsföretagen, Sven Rydell Näringslivschef.

16.30
Avslutning

Med reservation för ändringar

Jönköpingsdagens program och medverkande uppdateras löpande på denna hemsida. 

Vi reserverar oss för ändringar i medverkande och program.

Mötesplatsen som fokuserar på Jönköpings framtida utveckling

Jönköpingsdagen 2022

Om Jönköpingsdagen

Jönköpingsdagen arrangeras av Åstrand PR i samverkan med Fastighetsägarna, Byggföretagen, Installatörsföretagen och Jönköpings kommun.

Kontakta oss

Åstrand PR
Östra Storgatan 3
553 21 Jönköping
 
Org.nr 5569385205
Tel 070-555 62 27
E-post info@astrandpr.se